Vision

Vellingebostäder har tillsammans med hyresgästerna i fastigheten runt Lilla torg framtidens lokala centrumkärna skapat en attraktiv, levande och funktionell miljö.

Vi vill erbjuda boende, företagare och besökare ett tillgängligt, attraktivt och aktivt centrum, som lever både på dagen och på kvällen året om.

Kvarteret Lilla torg är en del av Vellinge centrum som i sin tur ska erbjuda ett brett varierat utbud av handel, service/tjänster, olika näringsidkare, föreningsliv, kulturprogram, caféer och restauranger.

Kvarteret Lilla torg är del av en trevlig historisk stadsmiljö med småskalig atmosfär som erbjuder attraktiva mötesplatser och stråk. Vi visar respekt för de som lever och verkar där och deras stolthet för platsen.

 

Mål

Skapa förutsättningar för handel, service och tjänster i privata samt offentliga sektorn att samverka och skapa tillväxt.

Skapa en levande och attraktiv mötesplats för människor i alla åldrar, året runt.

Att på kort- och långsikt med både strategiskt och operativt arbete skapa aktiviteter och ett varierat utbud kopplat till torgets och Vellinge centrums karaktär.

Besökare i kvarteret ska känna Härligt! Här har det hänt saker!

 

Uppdaterat: 2016-11-29