Välkommen till Vellingebostäder!


Vad trevligt att du vill anmäla ditt intresse för våra lägenheter.

Du får köpoäng för varje dag du står i kön. Läs gärna igenom våra regler innan du anmäler ditt intresse i vår bostadskö. Du hittar informationen under ” Sök bostad” och ”Sök i befintligt bestånd/nyproducerad lägenhet”. 

Efter registreringen ges tillgång till ”Mina sidor” där personliga uppgifter och önskemål kan uppdateras. Uppdatering av köplatsen sker automatiskt vid inloggning på ”Mina sidor" med den sökandes personnummer och lösenord.

Registrera mig som sökande

Steg  1 2 3 4 5

Kontaktuppgifter * = obligatoriska uppgifter

Godkännande av PUL och villkor

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet.

Jag har tagit del av ovanstående information samt uthyrningspolicyn och lämnar härmed mitt samtycke till att Vellingebostäder behandlar mina personuppgifter som lämnats ovan. Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga, och att jag godkänner att Vellingebostäder har rätt att kontrollera mina uppgifter.

Fortsätt »

Uppdaterat: 2016-04-14