Överföring av kötid

Du för enkelt över din kötid genom att registrera dig på www.boplatssyd.se/veboa. Det är endast här du kan överföra kötiden från och med den 13/10 2017. Du måste registrerat dig och överfört din kötid senast den 31/12 2018 om du vill stå kvar i kön.

Du kommer inledningsvis att ha två kötider. Den ena är den du överfört från Vellingebostäder och den andra från när du registrerade dig hos Boplats Syd. 

Den 1 januari 2022 kommer dessa båda köer att slås samman och den längsta av dina båda kötider kommer fortsättningsvis bli din enda kötid hos Boplats Syd.

Din köplats kan försvinna
Vellingebostäder kommer inte att hantera någon kö längre. Väljer du att inte registrera dig på Boplats Syd senast 31/12 2018 kommer din köplats försvinna. Du har då inte möjlighet att söka några av Vellingebostäders lägenheter. 
Uppdaterat: 2017-10-31