Kvarterets utformning

Inspirationen har hämtats från den skånska slätten och gårdarna där, men fått en modern tappning. Byggnaderna skalas av, detaljer förstärks och utvecklas. Vi vågar säga att resultatet kommer att bli mycket bra!

Lokalerna blir ljusare och mer inbjudande. För näringsidkarna innebär det ännu bättre skyltmöjligheter när fasaderna mot Stortorget och Järnvägsgatan förses med frontespiser - stora takkupor - med stora fönsterpartier på ovanvåningen. Även lokalerna på markplan får stora fönsterpartier.

Under våren påbörjas arbetet med att utveckla utemiljön på Lilla torg till en plats där besökarna dröjer sig kvar och gärna återkommer till. Alla materialval görs med noggrann hand och andas platsen karaktär.

Syftet är att skapa ett mer flexibelt torg som kan formas och växa utefter hur Vellinge centrum utvecklas och förändras. Torgets yta består av olika material. På torget finns plats för stora parasoller som är förberedda med både gas och el. I framtiden kommer det bli möjligt för verksamheter att hyra en plats under ett parasoll. Aktiviteterna på torget varierar med veckans olika dagar, men också under årets gång. Torghandel kan kompletteras av butikernas fasta försäljning på torget.

På Lilla torg finns möjlighet till handel, avkoppling och lek. Allting andas flexibilitet och möjligheter. Möblerna är flyttbara och grupperas efter torgbesökarnas önskemål. Uteservering både utmed Järnvägsgatan och inne på torget.

Vellingebostäders förnyelseprojekt av kvarteret Lilla torg pågår parallellt med det förnyelseprojekt som drivs av Vellinge kommun för centrala Vellinge.

 

Inspirationsbilder

 

Uppdaterat: 2016-11-29