Att söka bostad i befintligt bestånd samt nyproducerad lägenhet

Söka bostad
För att söka hyreslägenhet måste du först registrera dig i vår bostadskö på vår hemsida sök bostad. Du får en köpoäng för varje dag som du står i kön.
OBS! Vi har ingen förtur!

Aktualisering
Din ansökan är aktuell i 12 månader från det datum du registrerat dig. För att behålla din plats i kön måste du förnya din ansökan inom denna 12-månadersperiod. Genom att logga in på mina sidor med ditt (den sökandes) personnummer utan bindestreck samt lösenordet så aktualiseras din köplats automatiskt för ytterligare ett år.
Har du glömt ditt lösenord kan du få det inom ett par minuter genom att logga in på mina sidor och i vänstra menyn klicka på glömt lösenord.

Köplats
Du kan inte få besked om vilken köplats du har då vi inte vet vilka av våra många köande som kommer att anmäla intresse för våra publicerade lägenheter. Vi har köande från 1983 och fram till nyregistrerade. Det är olika antal som anmäler intresse per publicerad lägenhet beroende på i vilken ort lägenheten ligger, storlek, omsättningsfrekvens, våningsplan, byggår och hyresnivå.

Prenumeration
Det finns möjlighet att via mail få information om när det finns lediga lägenheter som överensstämmer med dina önskemål genom att aktivera prenumeration. Detta mail är dock inget erbjudande utan du måste söka lägenheten genom att logga in på mina sidor med ditt personnummer och ditt lösenord och anmäla intresse för den publicerade lägenheten. Under kötiden är det också viktigt att du håller dina uppgifter och din mailadress uppdaterade, detta gör du genom att logga in på mina sidor och mina uppgifter.

Publicering
Våra lediga hyreslägenheter publiceras fortlöpande och är sökbara från måndag kl. 12 till nästkommande måndag kl. 12.

Du måste aktivt anmäla ditt intresse
Du kommer inte att få erbjudanden om våra lediga hyreslägenheter utan måste själv gå in och anmäla ditt intresse via vår hemsida för de bostäder som vi publicerar.
Har du anmält intresse på en lägenhet och blivit erbjuden visning kan du inte intresseanmäla nya publicerade
lägenheter som kommer ut veckan därpå. Först när den lägenhet som du blivit erbjuden visning på är uthyrd kan du åter söka nya lägenheter.
Har du anmält intresse på en lägenhet som du sen är tveksam till, ta bort din intresseanmälan under den veckan som lägenheten är publicerad genom att logga in på mina sidor och mina intressen. Du slipper då risken att bli spärrad om du blir erbjuden visning och tackar nej till lägenheten.

Erbjudande om visning
Efter söktidens utgång erbjuder vi visning till 2-5 köande med längst kötid. Har du varit på en visning måste du lämna besked senast angivet datum om du fortfarande vill ha lägenheten eller ej. Du har rätt att tacka nej till erbjuden lägenhet tre gånger, därefter spärras du i sex månader men behåller din kötid och kan söka på nytt när sexmånadersspärren hävts. Du spärras också om du inte svarar i tid.

Fördelning av lägenhet/kontrakt
Efter visning erbjuds lägenheten till den som stått längst i kön. För att få kontrakt på lägenheten måste sedan kraven i vår uthyrningspolicy uppfyllas. Efter att kontrakt tecknats kommer resterande personer som tackat ja till lägenheten att kunna se statusen på om lägenheten är uthyrd till annan sökande genom att logga in på mina sidor och mina intressen.
Vill du påföra annan person på kontraktet måste ni ha varaktigt sammanbott i minst två år innan vederbörande kan skrivas in i avtalet. Då skall personen i fråga också ha varit folkbokförd på denna adress under tiden.

Ställa sig i kön på nytt
När du har tecknat kontrakt på din nya lägenhet blir du automatiskt borttagen från kön, d v s dina köpoäng nollställs. Vill du ställa dig i kö till ny lägenhet, efter att du flyttat in, måste du ha bott i din lägenhet i 12 månader innan du på nytt kan ställa dig i kö. Undantag kan göras om det föreligger beaktansvärda skäl såsom sjukdom, ålder eller funktionshinder. Dina köpoäng nollställs också om du genom intern- eller externbyte fått en annan bostad inom vårt hyresbestånd.

Uppdaterat: 2016-11-11