Att söka bostad i befintligt bestånd samt nyproducerad lägenhet

Söka bostad
För att söka hyreslägenhet måste du först registrera dig i bostadskön hos Boplats Syd. Du får en köpoäng för varje dag som du står i kön.

Erbjudande om visning
Efter söktidens utgång erbjuder vi visning till 2-5 köande med längst kötid. Har du varit på en visning måste du lämna besked senast angivet datum om du fortfarande vill ha lägenheten eller ej. 

Fördelning av lägenhet/kontrakt
Efter visning erbjuds lägenheten till den som stått längst i kön. I och med att du sökt lägenhet, ger du oss tillstånd att inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras. Kredit- och referensupplysningar tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Vill du påföra annan person på kontraktet måste ni ha varaktigt sammanbott i minst två år innan vederbörande kan skrivas in i avtalet. Då ska personen i fråga också ha varit folkbokförd på denna adress under tiden.

Uppdaterat: 2017-11-01