En behaglig inomhustemperatur

Vi strävar alltid efter att du som boende ska ha en inomhustemperatur på cirka 21°C. När vädret slår om och är ostabilt kan det tyvärr tidvis bli ojämn värme inomhus.

Elementen är försedda med  termostatventiler som automatiskt reglerar rumstemperaturen till ca 21°C. Ventilerna ska normalt vara fullt öppna, d v s öppnade moturs till stopp, läge mellan 6 och 7 på skalan. Om lägre temperatur önskas kan värmen stängas lite genom att vrida ventilen lite medurs.

Det är av stor vikt att det finns luftcirkulation runt termostaten och elementet och att cirkulationen inte hindras avt ex tjocka gardiner, möbler, TV eller hyllor.

Normalt är elementet varmare upptill och svalare nedtill. Under vissa förhållanden stängs värmen till elementen av helt. Radiatorerna blir då svala. Detta inträffar då temperaturen i rummet överstiger cirka 21°C.

Upplevs det som svalt? Gör en temperaturmätning

Om du upplever det som svalt ska du, innan du kontaktar oss, göra en temperaturmätning. Det går inte att avgöra temperaturen i rummet genom att känna på elementen, utan gör så här:

  1. Placera en termometer minst en meter in i rummet från fönstret räknat samt cirka en meter upp från golvet. Häng inte termometern på en yttervägg!     
  2. Läs av termometern efter minst 30 minuter. Om termometern visar under cirka 21°C behöver vi kanske göra en felsökning i fastighetens undercentral.[2017-09-04]
« Tillbaka
Uppdaterat: 2014-03-10