Regler för grovavfall

I vissa av våra fastigheter finns det i dag utrymmen för grovavfall. Tyvärr är det en del hyresgäster som missköter detta. Fortsättningsvis kommer dessa utrymmen att förses med kärl för grovavfall som töms av RenoNorden. I detta kärl ska läggas mindre grovavfall som är brännbart.

Större grovavfall som möbler, cyklar, barnvagnar m m. lämnas på Lilla Hammars Återvinningscentral i Höllviken eller ring Vellinge Direkt på 040-42 57 00, för att beställa hämtning. Ring senast torsdagen veckan före. Avfallet ska vara utställt på plats senast måndag kl. 7.00 och hämtas i början på veckan.

Även egna vitvaror såsom tvättmaskiner och torktumlare hämtas utan kostnad av RenoNorden.

Elapparater, batterier, färgburkar mm. får inte slängas bland grovavfallet utan ska transporteras till Lilla Hammars Återvinningscentral.
Bildäck ska lämnas till inköpsstället och får inte lämnas på återvinningsstationen.

Trädgårdsavfall som gräsklipp, löv, kvistar, blast, fallfrukt mm. packas i sopsäckar och hämtas tisdagar efter anmälan till info@veboa.se.

Vi hoppas att detta ska klargöra hur grov- och trädgårdsavfallshantering ska gå till.
I slutändan är det trots allt ni hyresgäster som får bekosta den extra hanteringen som krävs idag.

Tack för er samverkan.

Förvaltarna[2018-05-08]
« Tillbaka
Uppdaterat: 2014-03-10